ТОВ "МАШІНТЕХ"

  • 0-800-40-77-88
  • (безкоштовні дзвінки з мобільних і стаціонарних номерів України)
  • 0-800-40-77-88
  • (безкоштовні дзвінки з мобільних і стаціонарних номерів України)
Menu

Металорізальні верстати

При виробництві обладнання в машинобудуванні, а також у важкій та легкій промисловості основою є металорізальні верстати. Сучасне обладнання по-дібного типу є результатом науково-технічного прогресу, завдяки йому під-вищується продуктивність, удосконалюються технології виробництва, стає можливим отримувати металеві заготовки практично будь-якої форми та конфігурації. Наша компанія рада запропонувати своїм клієнтам можливість купити високоякісні верстати за найбільш вигідними цінами на сьогоднішній день в Україні.

Які бувають металорізальні верстати та чим вони відрізняються

Основою металорізального верстата є організація формотворного руху. Як правило такий верстат обладнаний приводом, який може бути механічним, гідравлічним або пневматичним, завдання якого полягає в передачі руху ро-бочим елементам верстата. 
Існують дві основні групи формотворчих рухів:

  • Робочі рухи, ще їх називають «основні рухи». Дані руху призводять безпо-середньо до виконання основної функції металорізального верстата – різання.
  • Допоміжні рухи, що є частиною загального процесу різання, але безпосере-дньо не беруть участь у розрізуванні матеріалу.

 
Існує велика кількість характеристик, що відрізняють той чи інший вид верс-тата. Наприклад, за способом обробки металорізальні верстати поділяють-ся на дев'ять основних груп. З точки зору універсальності, верстати можуть бути:
 

  • Універсальними, призначеними для виконання абсолютно різних типів обробки матеріалів. Обмежуються лише потужністю, габаритами і на-бором доступних допоміжних аксесуарів металорізальних інструментів.
  • Спеціальними, тобто призначеними для обробки конкретних деталей.
  • Спеціалізованими, функціональними обов'язками яких є обробка одно-типних елементів в заздалегідь визначеному діапазоні розмірів.

 
Також металорізальні верстати можуть відрізнятися в залежності від перед-баченої точності обробки. Це можуть бути нормальні верстати, якими є бі-льшість представлених на сьогоднішній день на ринку України агрегатів. Також це можуть бути верстати підвищеної точності, високої точності і особ-ливо точні верстати, вони ще іноді звуться «майстер верстати». Таке облад-нання зазвичай відрізняється значно вищою ціною та здатністю виконувати найбільш складні з точку зору технічної реалізації металорізальні роботи.

Особливості роботи автоматичних та напівавтоматичних верстатів

Необхідно відзначити таку важливу характеристику, як ступінь автоматизації. Існують металорізальні верстати з повністю ручним керуванням, зазвичай це невеликі агрегати, які використовуються в умовах міні-підприємств. Існує також напівавтоматичні верстати, що виконують в автоматичному режимі пе-вні цикли. Однак після завершення кожного циклу верстат зупиняється, після чого оператор повинен зробити певний ряд дій по закріпленню заготовки, включенню станка, зняттю готової деталі і так далі. І існує також повністю ав-томатичні верстати, що виконують весь цикл обробки матеріалу самостійно і не потребують втручання майстра. Як правило, це найбільш сучасні і високо-технологічні агрегати.
 
Металорізальні верстати, представлені в каталозі нашої компанії, зможуть забезпечити виконання практично будь-якої задачі. А для того, щоб визначи-ти, який саме тип верстата необхідний замовнику і купити його в Україні за найбільш вигідною ціною, рекомендується проконсультуватися у наших професійних фахівців, готових відповісти на будь-яке питання і підказати будь-яку інформацію. І надати найповнішу інформацію щодо характеристик того чи іншого обладнання.
 

×