ТОВ "МАШІНТЕХ"

  • 0-800-40-77-88
  • (безкоштовні дзвінки з мобільних і стаціонарних номерів України)
  • 0-800-40-77-88
  • (безкоштовні дзвінки з мобільних і стаціонарних номерів України)
Menu

Листообробні верстати

Листообробні верстати використовуються у виробництві різноманітних зап-частин, що застосовуються в першу чергу в машинобудуванні і будівництві. Якісна обробка металевих матеріалів дозволяє отримати необхідний резуль-тат, однак для цього потрібно дуже прискіпливо розібратися, який саме верс-тат буде оптимальним варіантом для виготовлення тієї чи іншої деталі.

Сучасні листообробні верстати мають велику кількість різноманітних моде-лей і завдяки цьому сьогоднішньому розмаїттю з’являється можливість знач-но підвищити продуктивність на виробництві і автоматизувати більшість процесів при обробці матеріалів з металу. Головне завдання для замовника вибрати оптимальний варіант необхідного обладнання. Наша компаніє зможе як проконсультувати стосовно цього питання, так и зробити поставки по Ук-раїні якісного та надійного обладнання, яке можна купити за привабливою для постачальника ціною.

Для чого використовуються листообробні верстати?

Найчастіше для виконання наступних завдань:
• Штампування деталей і різних комплектуючих. Для цієї задачі викорис-товуються вальцювальні верстати.
• Різка металевих частин, яка здійснюється верстатами, обладнаними промисловими ножицями. Існує цілий ряд різноманітних типів ножиць, що відрізняються механізмами роботи і здатністю здійснювати різання тих чи інших металів.
• Згин металу. Для цієї функції оптимально підходять верстати, які ще звуться «листогиб».

Вальцювальні верстати – це тип листообробних верстатів, що призначені для вигину металу із застосуванням так званого холодного згинання. Такі верстати дозволяють обробляти не тільки матеріал у формі листів, але також у формі прутів або дроту. Подібне сучасне обладнання керується електроні-кою, що дозволяє досягати максимально точної обробки матеріалу. Плюс до того таке обладнання характеризується низьким споживанням електроенергії.

Також існують листообробні верстати автоматичного типу, які оснащені фу-нкціональними можливостями моделювання 2D і 3D-графіки і програмуван-ня. А є обладнання ручного типу. Ручний варіант відрізняється мобільністю та відносно невеликою вагою. Також такі верстати досить прості в експлуата-ції. Устаткування подібного роду можна використовувати також і в домашніх умовах, або на невеликих підприємствах. Для того, щоб мати можливість ви-готовляти вироби найрізноманітніших форм, існують різноманітні насадки і додаткові елементи.

Якими перевагами володіють листообробні верстати?

• Можливістю виконувати найрізноманітніші завдання та значним функ-ціоналом.
• Сучасні верстати відрізняються високою продуктивністю.
• Завдяки принципу своєї дії використання подібного обладнання дозво-ляє досягати дуже високої точності.
• Значно мінімізована роль людського чинника в процесі роботи.

Варто особливо сказати про преси, які призначені для виготовлення триви-мірних металевих деталей заданої форми. Сучасні преси такого типу здатні обробляти різні види металів, починаючи від сталі і закінчуючи кольоровими металами. На ринку України сьогодні присутня велика кількість обладнання подібного класу.

Наша компанія пропонує широкий асортимент металообробного обладнання, яке відрізняється високою якістю і привабливою ціною. Наші досвідчені фа-хівці володіють достатньою компетенцією, щоб проконсультувати замовника з будь-якого питання, як стосовно характеристик обладнання, так і особливо-стей процесу придбання устаткування. Купуючи обладнання у нас, ви отри-муєте гарантовано якісні листообробні верстати, а також гарантійне і при необхідності післягарантійне технічне обслуговування.

×